ΣΥΜΗ

ΣΥΜΗ
Νοσταλγία για το καλοκαίρι

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

.........
Όμως μες σ' όλη την

ταραχή και το κακό,

επίμονα κ' η ποιητική ιδέα πάει κ'

έρχεται-

το πιθανότερο είναι, βέβαια,

υπεροψίαν και μέθην -


υπεροψίαν και μέθην θα είχεν ο Δαρείος


Από τον "Δαρείο" του Κ. Καβάφη, γιατί κάθε μέρα συναντάμε πολλούς Δαρείους στη ζωή μας.  Άλλωστε τέτοιοι μας κυβερνούν!